MACHAJ Sp. z o.o.

 
MACHAJ Sp. z o.o.

Kontakt


MACHAJ Sp. z o.o.
Biuro oraz adres do korespondencji
ul. Inwestycyjna 6
55-040 Domasław

tel. 601-566-693
e-mail: biuro@machaj.pl
NIP: 8943053623
REGON: 022419638

Siedziba: ul. Agrestowa 128, 53-035 Wrocław

KRS 0000510567 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 200.000 zł

 
* - Wymagane pola.
** - Należy wypełnić przynajmniej jedno pole.